Sign In

Chi Cục THADS Thành phố Vinh thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản số 392 TB-CCTHADS ngày 10/05/2023: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 41, TBĐ số 40, khối 13, Phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

10/05/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: