Sign In

Chi cục THADS Nam Đàn thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán giá tài sản số 533/TB-CCTHADS ngày 14/09/2023: Quyền sử dụng đất thửa đất 256 tờ bản đồ số 11, tại xóm 2, xã Khánh Sơn, , huyện Nam Đàn, Nghệ An

14/09/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: