Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc Bán dấu giá tài sản (lần 7) số 17/TB-CCTHADS ngày 03/11/2023: QSD và tài sản gắn liền đất tại thửa đất 386, TBĐ số 03 xóm Bắc Chiến Thắng , xã Diễn Bích, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

03/11/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: