Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc bán giá tài sản (lần 4) số 22/TB-CCTHADS ngày 08/11/2023: 01 tàu cá vỏ Composite thuộc quyền sở hữu của ông Cao Văn Ba và bà Nguyễn Thị Phương, huyện Diễn Châu, Nghệ An

08/11/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: