Sign In

Chi cục THADS Nghi Lộc thông báo về việc Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản số 377/TB-CCTHADS ngày 17/11/2023: Quyền SDĐ tại thửa đất 1644, tờ bản đồ số 8, xóm 4, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

17/11/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: