Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc Bán dấu giá tài sản số 25/TB-CCTHADS ngày 23/11/2023: QSD và tài sản gắn liền đất tại thửa đất 423, TBĐ số 3 (nay là thửa 74, TBĐ 26) xóm 8 (nay là xóm 6 mới), xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

23/11/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: