Sign In

Chi cục THADS Quỳ Hợp thông báo về việc Bán đấu giá tài sản (lần 4) số 73/TB-CCTHADS ngày 01/02/2024: Quyền sử dụng đất thửa đất 166 tờ bản đồ số 63 (nay là thửa 81, TBĐ 23), tại xóm Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

01/02/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: