Sign In

Chi cục THADS Quỳnh Lưu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá TS số 151/TB-CCTHADS ngày 14/3/2024: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất 843 và thửa 229, TBĐ số 113-70, khối 4, TT. Cầu Giát, Quỳnh Lưu, NA

14/03/2024

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: