Sign In

Chi cục THADS Tương Dương thông báo về việc Bán đấu giá tài sản (lần 2) số 82/TB-CCTHADS ngày 15/03/2024: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (Nhà sàn bằng gỗ) tại thửa đất 47 tờ bản đồ số 08, tại bản Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An

15/03/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: