Sign In

Chi cục THADS Tân Kỳ thông báo về việc Lựa chọn tổ chức Bán dấu giá tài sản số 99/TB-CCTHADS ngày 02/4/2024: Quyền SD đất và tài sản trên đất thửa đất 300, TBĐ số 10 xóm Tân Văn , xã Nghĩa Dũng , Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

02/04/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: