Sign In

Chi cục THADS Đô Lương thông báo về việc Bán dấu giá tài sản (lần 2) số 138/TB-CCTHADS ngày 02/4/2024: Quyền SD và tài sản gắn liền đất tại thửa đất 817, TBĐ số 08, xóm 1, xã Tân Sơn, Đô Lương, tỉnh Nghệ An

02/04/2024

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: