Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc tổ chức Bán dấu giá tài sản số 101/TB-CCTHADS ngày 25/3/2024: Quyền SD đất và tài sản trên đất của thửa đất 409, TBĐ số 25, xóm Xuân ĐInh , xã Diễn Hồng, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

25/03/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: