Sign In

Chi cục THADS Thị xã Hoàng Mai thông báo về việc Bán dấu giá tài sản số 104/TB-CCTHADS ngày 29/5/2024: Quyền SD đất thửa đất 59, tờ vản đồ số 127-79 (nay là thửa 122, tờ SBĐ 30), thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

29/05/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: