Sign In

Chi cục THADS Thị xã Cửa Lò thông báo về việc Bán dấu giá tài sản số 210/TB-CCTHADS ngày 31/05/2024: Quyền SD đất và tài sản gắn trên đất tại thửa đất 11, tờ bản đồ số 20, khối 1, phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

31/05/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: