Sign In

Chi cục THADS Thị xã Hoàng Mai thông báo về việc Bán dấu giá tài sản số 141/TB-CCTHADS ngày 11/6/2024: Quyền SD đất và tài sản trên thửa đất 1255, tờ vản đồ số 128-79 (nay là thửa 285, tờ SBĐ 17), thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

11/06/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: