Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản số 168/TB-CCTHADS ngày 19/6/2024: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên đất, tại thửa đất 415, tờ bản đồ số 11, xóm Yên Đồng, Vạn, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

19/06/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: