Sign In

Chi cục THADS thị xã Thái hòa thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản số 184/TB-CCTHADS ngày 20/6/2024: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên thửa đất số 277, tờ bản đồ số 36, xóm 1, xã Nghĩa Thuận,TX. Thái Hòa, Nghệ An

20/06/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: