Sign In

Chi cục THADS TP. Vinh thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản số 541/TB-CCTHADS ngày 21/6/2024: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên đất, tại thửa đất 78, tờ bản đồ số 3, khối Tây Tiến, phường Hưng Dũng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

21/06/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: