Sign In

Chi cục THADS thị xã Hoàng Mai thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản số 199/TB-CCTHADS ngày 24/6/2024: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên thửa đất số 1413, tờ bản đồ số 128-79, xóm Sơn Long, xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An

24/06/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: