Sign In

Về việc lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá tài sản: một phần Quyền sủ dụng đất và tài sản, tờ bản đồ sổ 36, thửa đất số 246, tại xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

31/03/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: