Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá lần 4: quyền sử dụng đất tại thửa đất 939, tờ bản đồ số 5 mang tên ông Trần Đức Long và Phan Thị Lan Anh tại xóm Rộc Sùng, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

20/04/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: