Sign In

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất 968, tờ bản đồ số 04 mang tên ông Trần Văn Thanh và bà Thái Thị Sinh, tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

12/05/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: