Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất 66, tờ bản đồ số 6 mang tên ông Nguyễn Bùi Chung và bà Phạm Thị Hoa, khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

14/06/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: