Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán giá tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất 1174 và tài sản trên đất mang tên ông Nguyễn Quang Thành và bà Ngụy Thì Bình Minh, xóm Yên Quả , xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

14/06/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: