Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1386, TBĐ số 7 thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà Nguyễn Thị Luật, thông 4, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

15/07/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: