Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 977, tờ bản đồ số 4, xóm Lưu Quang, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An

15/07/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: