Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1386, tờ bản đồ số 7, thôn 4, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà Nguyễn Thị Luật

18/08/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: