Sign In

Chi cục THADS Quỳ Hợp thông báo về việc Bán đấu giá tài sản số 74/TB-CCTHADS ngày 05/02/2024: Quyền sử dụng đất thửa đất 30 tờ bản đồ số 71, tại xóm Thái Lâm (xóm Bù Sành, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

05/02/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: