Sign In

Chi cục THADS Quỳnh Lưu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Bán giá tài sản số 106/TB-CCTHADS ngày 15/02/2024: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất 30, TBĐ số 118-66D (nay là thửa 71, TBĐ 11), khối 1, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, N. An

15/02/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: