Sign In

Chi cục THADS Thị xã Thái Hòa thông báo về việc Bán dấu giá tài sản số 33/TB-CCTHADS ngày 21/01/2024: Quyền SD đất thửa đất 96, tờ vản đồ số 54, xóm Đông Quang , xã Đông Hiếu , Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

21/02/2024

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: