Sign In

Chi cục THADS Nghi Lộc thông báo về việc Lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản 9 (Lần 2) số 38/TB-CCTHADS ngày 22/02/2024: Quyền SDĐ tại thửa đất 1644, tờ bản đồ số 8, xóm 4, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

22/02/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: