Sign In

Chi cục THADS Thị xã Hoàng Mai thông báo về việc Bán dấu giá tài sản số 133/TB-CCTHADS ngày 7/5/2024: Quyền SD đất thửa đất 1255, tờ vản đồ số 128-79, thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

07/05/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: