Sign In

Chi cục THADS Tương Dương thông báo về việc Bán đấu giá tài sản số 163/TB-CCTHADS ngày 14/5/2024: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất 47 tờ bản đồ số 08, tại bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An

14/05/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: