Sign In

Cục THADS Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản số 756TB-CTHADS ngày 20/5/2024: Quyền tài sản Ki ốt số 154 và 109, khu A, tầng 1 Chợ Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

20/05/2024

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: