Sign In

Chi cục THADS Thị xã Cửa Lò thông báo về việc Lựa chọn Tổ chức bán dấu giá tài sản số 197/TB-CCTHADS ngày 23/05/2024: Quyền SD đất và tài sản gắn trên đất tại thửa đất 11, tờ vản đồ số 20, khối 1, phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

23/05/2024

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: