Sign In

Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018

26/01/2018

Ngày 26/01/2018, UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Việt - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh, đồng chí Hồ Ngọc Dũng - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo HĐND huyện, lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, đại diện lãnh đạo, Trưởng Công an và công chức Tư pháp của 33 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
 
Đồng chí Hồ Ngọc Dũng - UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện
và đồng chí Lê Thị Thuỷ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu chủ trì Hội nghị.
 

Đ/c Lê Thị Thuỷ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu trình bày Báo cáo trước Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thuỷ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu đã trình bày Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2018. Theo báo cáo, năm 2017, mặc dù trong điều kiện còn khó khăn về nhiều mặt, song công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm thực sự, coi công tác thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. UBND huyện và Cục THADS tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm đối với công tác THADS của huyện, trong đó nổi bật là việc chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc khó khăn, phức tạp; giúp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; chỉ đạo hiệu quả các đợt thi hành án dân sự cao điểm; quán triệt và triển khai kịp thời, sâu rộng trong nhân dân Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi hành án dân sự, các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự có liên quan trên hệ thống truyền thanh, truyền hình địa phương. Bộ máy tổ chức cán bộ cơ quan thi hành án ngày càng được quan tâm, kiện toàn. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng sâu sát, chủ động... Nhờ đó, năm 2017, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, được Cục THADS tỉnh xếp hạng A và công nhận Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến tính bền vững của công tác này, như: nhận thức về công tác thi hành án trong cán bộ, nhân dân còn chưa đầy đủ; công tác phối hợp có lúc, có nơi còn chưa được thực hiện kịp thời, chưa thật sự nhuần nhuyễn; số lượng án chuyển kỳ sau còn lớn cả về việc và tiền; kinh phí phục vụ công tác chuyên môn còn nhiều khó khăn, hạn hẹp... mà Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu cần phải sớm khắc phục ngay trong thời gian tới để luôn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 
Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo Cục phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đại biểu phát biểu tại Hội nghị
 

Cũng nhân dịp này, để ghi nhận và biểu dương cho các cá nhân, tập thể đã tích cực phối hợp và có nhiều đóng góp cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2017, Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 09 cá nhân và Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân.
 
                                                                                                                                               Chi cục THADS huyện Quynh Lưu

Các tin đã đưa ngày: