Sign In

Chi cục THADS thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tổ chức tiêu hủy vật chứng

20/12/2023

Chi cục THADS thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tổ chức tiêu hủy vật chứng
Ngày 20/12/2023, Chi cục THADS thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tổ chức tiêu hủy vật chứng gồm: 177 hộp pháo với tổng khối lượng 244,27kg .
Hội đồng tiêu hủy vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Thái Hòa gồm 8 thành viên: Chấp hành viên làm Chủ tịch Hội đồng, mời đại diện Phòng Tài chính làm ủy viên và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã tham gia giám sát việc tuân theo quy định pháp luật.
Dưới sự chứng kiến của Hội đồng tiêu hủy, các tang tài vật đưa ra xuất hủy đều còn nguyên niên phong có đóng dấu của các cơ quan chức năng liện quan và được các thành viên Hội đồng kiểm tra cẩn thận trước khi mang ra xuất hủy.

Quá trình thực hiện, Hội đồng tiêu hủy đã cho tiến hành phân loại, phá hủy, ngâm nước làm mất tính năng hoàn toàn sau đó chôn lấp pháo nổ, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi toàn bộ các vật chứng nêu trên đã được tiêu hủy hoàn toàn, Hội đồng tiêu hủy tiến hành dọn dẹp hiện trường đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: