Sign In

Cục Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp liên ngành

02/08/2022

Cục Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp liên ngành

Tại Lễ ký kết, 2 bên đã thống nhất phối hợp các nội dung, gồm: Phối hợp trong công tác chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án; thụ lý, ra quyết định thi hành án. Phối hợp trong việc đề nghị Tòa án chuyển tài liệu liên quan đến thi hành án còn thiếu và giải thích, đính chính, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định. Phối hợp về xác minh điều kiện thi hành án; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự; xử lý vật chứng, tài sản thi hành án.
 
Chiều 2/8, Cục Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
Đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và đồng chí Tôn Thiện Phương - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều hành lễ ký kết.
Hai đơn vị nghe trình bày về các nội dung phối hợp
Tại Lễ ký kết, 2 bên đã thống nhất phối hợp các nội dung, gồm: Phối hợp trong công tác chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án; thụ lý, ra quyết định thi hành án. Phối hợp trong việc đề nghị Tòa án chuyển tài liệu liên quan đến thi hành án còn thiếu và giải thích, đính chính, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định. Phối hợp về xác minh điều kiện thi hành án; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự; xử lý vật chứng, tài sản thi hành án.
Phối hợp trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu thi hành án. Phối hợp trong hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về thi hành án dân sự. Phối hợp trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thi hành án dân sự; trong việc lập kế hoạch, chương trình kiểm tra, kiểm sát đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.

Đại diện các đơn vị trao đổi về các nội dung phối hợp
 
Ngoài ra, phối hợp theo dõi thi hành án hành chính; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hoạt động thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Phối hợp trong thống kê, báo cáo, trong việc xem xét những người phải thi hành án dân sự có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Hai đơn vị thống nhất trao biên bản ký kết
 
Mục đích của việc phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An nhằm đảm bảo cho các bản án, quyết định của Tòa án khi đưa ra thi hành được chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; góp phần ổn định tình hình chính trị và xã hội tại địa phương.
Cùng với đó, bảo đảm sự chỉ đạo thực hiện thống nhất trong nội bộ hai ngành, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.
          Lê Thị Huyền Trang
 Văn phòng - Cục THADS tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: