Sign In

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An 06 tháng đầu năm 2022.

20/07/2022

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An 06 tháng đầu năm 2022.
Trong 06 tháng đầu năm 2022 tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, nền kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường. Phong trào thi đua yêu của Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động thi đua kịp thời dưới nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới; tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiến sỹ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. 
Sáng 20/7/2022 tại Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 06 tháng đầu năm 2022.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; cùng đại biểu 08 đơn vị trong Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An gồm: Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự  và Thanh tra tỉnh. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (đơn vị Khối trưởng), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đơn vị Khối phó).
 
Hội nghị khẳng định 06 tháng đầu năm 2022 tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, nền kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường. Phong trào thi đua yêu của Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động thi đua kịp thời dưới nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới; tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiến sỹ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Nội dung phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã có những sáng kiến, phát động thi đua theo từng đợt ngắn, chuyên đề, gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của từng ngành. Thông qua việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.
Đ/c Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An
phát biểu tại hội nghị
 
Đại diện các đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên; Phong trào thi đua ở một vài đơn vị chưa thực sự có chiều sâu, chưa có nhiều biện pháp, cách làm hay; chưa có điều kiện để giành thời gian trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau; chưa tổ chức các hoạt động chung giữa các đơn vị trong khối
Đồng chí Phạm Quốc Nam - Khối trưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An phát biểu

Tại Hội nghị đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận , biểu dương đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua của Khối thi đua Nội chính- Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh các đơn vị trong Khối đã tổ chức tốt các đợt thi đua thường xuyên, cùng như cao điểm gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan bên cạnh đó làm tốt các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”... quan tâm, giúp đỡ các xã khó khăn xóa đói, giảm nghèo theo quyết định phân công của UBND tỉnh...Ngoài ra đồng chí cũng chỉ ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Khối thi đua Nội chính – Lực lượng vũ trang tỉnh cần tập trung thực hiện trong 06 tháng cuối năm để đưa phong trào thi đua Khối ngày càng vững mạnh góp phần chung vào sự phát triển của phong trào thi đua toàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam – Khối trưởng, Cục trưởng cục THADS tỉnh Nghệ An xác định phương hướng công tác thi đua, khen thưởng trong 06 tháng cuối năm 2022 với các nội dung: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, công nhân viên, đảng viên, chiến sỹ. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước của các ngành; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Triển khai các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các sở, ngành tiếp tục tập trung đầu tư, giúp đỡ các xã khó khăn xóa đói, giảm nghèo theo quyết định phân công của UBND tỉnh; đặc biệt tăng cường giao lưu học tập, kinh nghiệm, tổ chức hoạt động thể dục – thể thao giữa các đơn vị trong khối và với các khối thi đua khác trong tỉnh hoặc các tỉnh khác để có cách làm hay, sáng tạo hơn trong công tác thi đua, khen thưởng./.
Lê Thị Huyển Trang - VP Cục
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: