Sign In

110/TB-CTHADS ngày 31/8/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình về việc thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá (31/08/2023)

110/TB-CTHADS ngày 31/8/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình về việc thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá

105/TB-CTHADS ngày 28/8/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình về việc thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá (28/08/2023)

Thông báo số 105/TB-CTHADS ngày 28/8/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình về việc thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Thông báo số 107/TB-CCTHADS kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn (24/08/2023)

Thông báo số 107/TB-CCTHADS kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá  của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn 

104/TB-CTHADS về thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá (23/08/2023)

104/TB-CTHADS về thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá của CỤc Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình 

Quyết định số 95/QĐ-CTHADS Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình (18/08/2023)

 Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với tài sản là 01 xe ô tô 08 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE GL, biển kiểm soát 35A-002.52

Thông báo số 105/TB-CCTHADS của CCTHADS huyện Gia Viễn về lựa chọn tổ chức thẩm định giá (18/08/2023)

Thông báo số 105/TB-CCTHADS huyện Gia Viễn về lựa chọn tổ chức thẩm định giá 

Thông báo số 103/TB-CTHADS về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình (17/08/2023)

Thông báo số 103/TB-CTHADS về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình 

Thông báo số 88/TB-CCTHADS ngày 16/8/2023 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Chi cục TADS huyện Hoa Lư (16/08/2023)

Thông báo số 88/TB-CCTHADS ngày 16/8/2023 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Chi cục TADS huyện Hoa Lư 

Thông báo số 97/TB-CTHADS về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (07/08/2023)

Tài sản là : 01 xe ô tô 08 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE GL, biển kiểm soát 35A-002.52. Số khung: KF36902123, số máy: 7K0431337, sản xuất năm 2001, nước sản xuất: Việt Nam.

Thông báo số 67/TB-CCTHADS ngày 26/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (27/06/2023)

Thông báo số 67/TB-CCTHADS ngày 26/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoa Lư về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 
Các tin đã đưa ngày: