Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp (19/09/2023)

Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 4) của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Điệp 

118/QĐ-CTHADS phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là 01 xe ô tô 08 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE GL, biển kiểm soát 35A-002.52. (18/09/2023)

Quyết định số 118/QĐ-CTHADS phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản  là 01 xe ô tô 08 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE GL, biển kiểm soát 35A-002.52.

114/QĐ-CTHADS ngày 31/8/2023 về việc Phê duyệt giá khởi điểm tài sản thanh lý (31/08/2023)

Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm tài sản thanh lý đối với tài sản 01 xe ô tô 08 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE GL, biển kiểm soát 35A002.52 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

114/TB-CTHADS thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý (31/08/2023)

Tài sản là 01 xe ô tô 08 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại ZACE GL, biển kiểm soát 35A-002.52. Số khung: KF36902123, số máy: 7K0431337, sản xuất năm 2001, nước sản xuất: Việt Nam. 

Thông báo số 98/TB_CTHADS ngày 08/8/2023 về Kết quả bán đấu giá thành và di huyển tài sản để thi hành án (08/08/2023)

Thông báo số 98/TB_CTHADS ngày 08/8/2023 về Kết quả bán đấu giá thành và di huyển tài sản để thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình 
Các tin đã đưa ngày: