Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

08/05/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
        Sáng ngày 05/5/2020, Chi cục THADS thành phố Ninh Bìnhđã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham gia của 18 đảng viên. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Minh Lợi, Thành ủy viên, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy và các đồng chí trong tổ công tác của Thành uỷ.
        Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Ninh Bình, Ngành cấp trên trực tiếp, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 5/5 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, tỉnh, thành phố được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền được duy trì, bảo đảm; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, giữ vững; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên được chú trọng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tình thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI – XII) được cán bộ đảng viên nghiêm túc chấp hành. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thi hành án dân sự, trong 05 năm đơn vị đã thi hành xong: 4.227 việc/4.563 việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 92,6%; tỷ lệ trung bình hằng năm đạt trên 74%; về tiền đã tổ chức thi hành xong: 308 tỷ đồng/389 tỷ đồng có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ 79,2 %; tỷ lệ trung bình hằng năm đạt trên 40% (So với chỉ với chỉ tiêu Quốc hội giao và Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đơn vị đã vượt 4%  về việc và 10%  về tiền).  Hằng năm, Chi cục hoàn 10/10 chỉ tiêu thi hành án dân sự - hành chính; 100% bản án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành đúng quy định của pháp luật; quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được bảo đảm. Đặc biệt, trong 04 năm đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 năm được Bộ Tư pháp - Ủy ban nhân tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; nhiều lượt cán bộ, đảng viên được khen thưởng thành tích cao.
        Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế: việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Chi bộ, có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu; nội dung tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều; trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, tổ chức thi hành những vụ việc khó, có vướng mắc hiệu quả chưa cao.
        Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025 đó là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc đường lối chính trị và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; quan điểm chỉ đạo của Thành ủy, Tỉnh ủy và Ngành Tư pháp về công tác thi hành án dân sự - hành chính trong từng giai đoạn; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ trên các lĩnh vực. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, xây dựng các mục tiêu chủ yếu sát với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025.
        Ghi nhận những kết quả tích cực trên, đồng chí Đỗ Minh Lợi, biểu dương và đánh giá cao, những đóng góp của Chi bộ Chi cục THADS thành phố Ninh Bình vào thành tích chung của Đảng bộ thành phố. Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Chi bộ cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với nguyện vọng của đa số Đảng viên, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần ổn định kinh tế- xã hội, an ninh-chính trị trên địa bàn thành phố. Đảng viên của Chi bộ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn nhân sự để bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới.
        Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội sáng suốt, lựa chọn bầu ra Ban Chi uỷ Chi cục THADS thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chi cục trưởng, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Chi cục trưởng được bầu giữ chức, Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.
Nguyễn Văn Tuấn - Chi cục THADS thành phố Ninh Bình

Các tin đã đưa ngày: