Sign In

Ninh Bình: triển khai thực hiện Quy chế 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS

01/07/2015

 
Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 30/6/2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thuộc tỉnh. 
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh quán triệt nội dung quy chế phối hợp số 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS ngày 08/5/2015 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế 1680; văn bản số 5847/BHXH-BC ngày 30/12/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc khấu trừ tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng của người hưởng để thi hành án dân sự.


Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo tình hình khởi kiện và thi hành án đối với các đơn vị nợ đọng Bảo hiểm xã hội trong thời gian qua, thông qua Dự thảo chương trình phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia thảo luận tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, các giải pháp để thi hành có hiệu quả các Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nói chung và liên quan đến Bảo hiểm xã hội nói riêng đồng thời nhất trí cao với dự thảo chương trình phối hợp công tác của hai ngành được trình bày tại hội nghị.Sau khi nghe phát biểu của đồng chí Lê Hùng Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký chương trình phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác thi hành án dân sự.Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã giao trách nhiệm cho các đại biểu dự hội nghị có trách nhiệm triển khai quán triệt đầy đủ các nội dung được tiếp thu tới tất cả cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế 1680 và Chương trình phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức xã hội và công dân, đảm bảo an sinh xã hội./.

Các tin đã đưa ngày: