Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang- Tháp Chàm sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

23/11/2016

       Thực hiện Công văn số 901/CTHADS-VP ngày 10/11/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận về việc sơ kết Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 18/11/2016 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quy chế số 14, đồng thời thực hiện sơ kết Quy chế số 231/2016/QCLN-CCTHA-CA-TAND-VKSND ngày 19/4/2016 về việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
       Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố.
Tại cuộc họp Sơ kết, sau khi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố thông qua dự thảo báo cáo sơ kết Quy chế số 14 và Quy chế số 231. Đại diện lãnh đạo các đơn vị đã đánh giá, góp ý dự thảo báo cáo việc thực hiện Quy chế, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại và những giải pháp, kiến nghị để tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Quy chế hiệu quả hơn trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Bước đầu, các cơ quan hữu quan đã đi vào hoạt động nề nếp, mối quan hệ phối hợp đã được tăng cường không chỉ ở cấp tỉnh mà còn ở cấp cơ sở. Các nội dung phối hợp trong công tác thi hành án dân sự được thực hiện rõ nét, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giải thích sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định; thu tiền, tài sản; đặc xá; cung cấp, trao đổi thông tin, xử lý tình hình cũng như công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết các vấn đề vướng mắc có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.
      Những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án đã được các ngành trao đổi, bàn bạc và được lãnh đạo các ngành quan tâm, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, giải quyết có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tăng cường pháp chế XHCN, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự, của nhân dân và lợi ích của Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có sự quan tâm thường xuyên, quản lý, chỉ đạo sát sao hơn đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
      Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế vẫn còn đó những tồn tại, vướng mắc. Ở một số trường hợp, việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đôi lúc cần phải phải kịp thời, đồng bộ. Kinh phí dành cho các hoạt động liên quan đến công tác phối hợp chưa được cấp, trong khi kinh phí hoạt động chuyên môn của đơn vị chưa đáp ứng, nên hạn chế đến việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp./.

 
Đức Trọng - Thẩm tra viên Chi cục THADS thành phố

Các tin đã đưa ngày: