Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THUẬN BẮC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (07/01/2021)

      Sáng 07/01/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Ngọc Minh Quang, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo: Chủ trì; thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện; Chủ tịch UBND các xã.

CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THADS NĂM 2021 (06/01/2021)

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tại hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2021. Sáng ngày 06/01/2021 Chi cục THADS thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS năm 2021.

Chi cục THADS huyện Ninh Hải đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. (05/10/2020)

       Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngay từ đâu năm tập thể lãnh đạo đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm, đề ra phương hướng, chương trình, kế hoạch cho toàn đơn vị. Trên cơ sở đó, đã yêu cầu Chấp hành viên và công chức toàn đơn vị xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên, địa phương giao mà trọng tâm là công tác tổ chức thi hành án dân sự.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn thực hiện công việc cuối cùng để cán đích trong những ngày cuối năm 2020 (22/09/2020)

     Ngày 22/9/2020 Chi cục thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với vụ việc THADS phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn quyết tâm vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao (18/09/2020)

      Trong bối cảnh công tác THADS gặp nhiều khó khăn, thử thách, để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn đã áp dụng các giải pháp như sau:

Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm công bố Quyết định khen thưởng và trao giấy khen của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận cho cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố (02/06/2020)

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố có sự chuyển biến tích cực, kết quả hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, có được những kết quả trên là nhờ sự nổ lực, phấn đấu, đoàn kết thống nhất cao của cán bộ, công chức Chi cục thi hành án dân sự Thành phố; đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố phan Rang-Tháp Chàm, sự phối, kết hợp của UBND xã, phường trên địa bàn thành phố.
 

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (25/05/2020)

       Ngày 19/5/2020, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn (THADS) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Trịnh Xuân Minh, Cán bộ THADS. Buổi lễ có sự tham gia của 06/06 đồng chí Đảng viên và 01 quần chúng ưu tú của Chi bộ THADS.

Chi bộ Chi cục THADS huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (08/05/2020)

      Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/HU ngày 29/7/2019  của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn và Kế hoạch số 182 – KH / TU ngày 04/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Thành Phố Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 (04/05/2020)

       Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các tin đã đưa ngày: