Sign In

Chi cục THADS huyện Ninh Sơn hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (21/07/2021)

       Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).

Chi cục THADS huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/07/2021)

      Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2021; kế hoạch số 323/KH-CTHADS ngày 01/4/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận về phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).
Các tin đã đưa ngày: