Sign In

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự quý I năm 2020

17/01/2020

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự quý I năm 2020
      Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ quý I năm 2019 và đề ra các nội dung, giải pháp 9 tháng còn lại năm 2020.

 
       Chiều ngày 17/01/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của: Lãnh đạo Cục; lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố; cùng toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trong toàn ngành. Đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng, chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
      Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Văn phòng, thông qua báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2020 và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 9 tháng còn lại năm 2020. Trong quý I năm 2020, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, các cơ quan THADS đã  chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình, giải pháp và triển khai đồng bộ các mặt công tác, qua đó các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra đã cơ bản hoàn thành; tập trung công tác rà soát, phân loại án, thường xuyên đôn đốc Chấp hành viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm củng cố, có sự chủ động trong quy hoạch bồi dưỡng; đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành có tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện theo trình tự luật định, không để phát sinh khiếu nại tồn đọng, phức tạp kéo dài. Công tác kiểm tra tại Chi cục THADS các huyện, thành phố được tiến hành nghiêm túc. Công tác phối hợp với các ngành trong thi hành án dân sự được duy trì. 
       
Đ/c Lê Hữu Hồng, Phó cục trưởng phát biểu
 
Đ/c Lê Hoàng Kim, Chi cục trưởng Chi cục THADS Tp Phan Rang- Tháp Chàm phát biểu ý kiến
 
      Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; dự báo tình hình thụ lý số lượng việc, tiền phải thi hành án và giải pháp để tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng còn lại năm 2020. Đồng thời đã kiến nghị một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.
Đ/c Trần Văn Hiếu, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo
 
       Đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng, Kết luận hội nghị: Mặc dù trong quý I năm 2020 số vụ việc thụ lý mới tăng cao nhưng các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, triển khai việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 ngay sau khi kết thúc năm 2019, qua đó kết quả đạt được của quý I ở mức tương đối. Bên cạnh đó, đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2020, quyết định giao chỉ tiêu cho các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Tổng THADS, đã thể hiện sự quyết tâm của toàn ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.
      Trong thời gian đến, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, kiểm tra đột xuất đối với các Chi cục THADS huyện, thành phố trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, qua công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các sai sót về nghiệp vụ, hạn chế sai phạm và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở các đơn thư khiếu nại- tố cáo liên quan đến công tác THADS. Duy trì công tác trực tiếp dân, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS thuộc thẩm quyền. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS huyện, thành phố, thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo còn khuyết theo thẩm quyền phân cấp. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ đối với các đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật của Ngành. Tổ chức quán triệt kịp thời các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng cho cán bộ công chức trong toàn ngành.

 
                                                                                Văn phòng     
                                                                           Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: