Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên

01/09/2015

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên
Vào lúc 09 giờ, ngày 01 tháng 9 năm 2015, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Phước, Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ, tập thể lãnh đạo và toàn thể đảng viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
       Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức trang nghiêm, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đảng viên mới Lê Thị Thu Hằng, công chức Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

       Sau khi đảng viên mới đọc lời tuyên thệ, đồng chí Trần Phước, Bí thư Chi bộ đã phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng có trách nhiệm trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Phòng triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, đồng chí cần phải tham gia tính cực các phong trào do cơ quan, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên phát động, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh và Chi bộ giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời, phải thực hiện tốt nghĩa vụ của mình tại địa phương nơi cư trú và tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng.
       Đồng chí Bí thư Chi bộ giao trách nhiệm của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ để đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn, đồng thời căn dặn phải cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với lập trường, tinh thần bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn rèn luyện và học tập hơn nữa trong công tác chuyên môn xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trần Thanh Hải- Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: