Căn cứ pháp lý và những bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự là thi hành những bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. Vậy thì căn cứ pháp lý nào xác định những bản án, quyết định nào được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự ? Những bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự là những bản án, quyết định nào ?

Gửi bởi Lê Thu Hà

Ai có thẩm quyền giải quyết đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện khi thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên?

Ai có thẩm quyền giải quyết đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện khi thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên?

Gửi bởi Nguyễn Hằng

Bà H khiếu nại QĐ phong tỏa tài khoản của CHV Chi cục THADS huyện K

Bà H khiếu nại QĐ phong tỏa tài khoản của CHV Chi cục THADS huyện K. Giải quyết khiếu nại của bà H, Chi cục trưởng CCTHADS huyện K ban hành QĐGQKN, nội dung: Không chấp nhận khiếu nại của bà H. Không nhất trí với QĐGQKN của Chi cục trưởng CCTHADS huyện K, bà H tiếp tục khiếu nại tới Cục trưởng Cục THADS tỉnh M
Hỏi: Theo quy định pháp luật thì trường hợp này cơ quan nhận được đơn khiếu nại xử lý như thế nào? 
 

Gửi bởi Nguyễn Hằng