Về quyền xử lý tài sản thế chấp bảo lãnh khoản vay cho bên thứ ba

Năm 2015 tôi có đồng ý để Công ty TNHH A dùng tài sản là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại phường 12 quận C để thế chấp tại ngân hàng và bảo lãnh khoản vay 5 tỷ đồng của Công ty. Do Công ty TNHH A không trả được nợ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng vay tài sản nên ngân hàng đã khởi kiện ra Tòa án. Ngày 10/01/2017, Tòa án nhân dân quận C đã xét xử và tuyên Công ty TNHH A phải trả ngân hàng số tiền nợ gốc 5 tỷ đồng và 625 triệu đồng tiền lãi, nếu Công ty TNHH A không trả tiền thì ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên, phát mại tài sản là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất của tôi tại phường 12 quận C theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 18/2015. Sau khi án có hiệu lực, ngân hàng làm đơn yêu cầu thi hành án.Ngày 14/02/2017, cơ quan thi hành án dân sự quận C đã ra quyết định thi hành án . Đến ngày 4/4/2017, tôi nhận được thông báo của cơ quan thi hành án dân sự về việc sẽ kê biên, xử lý tài sản của tôi để đảm bảo thi hành án cho ngân hàng. Tôi có làm đơn đề nghị cơ quan thi hành án xử lý tài sản của Công ty TNHH A (vì Công ty TNHH A vẫn có tài sản) nếu không đủ thì mới được xử lý tài sản của tôi, tuy nhiên cơ quan thi hành án dân sự có văn bản thông báo không chấp nhận đề nghị của tôi.
Vậy, việc cơ quan thi hành án dân sự không xử lý tài sản của Công ty TNHH A mà xử lý tài sản của tôi để thi hành án cho ngân hàng là đúng hay sai ?

Gửi bởi Tâm Hồng

Thời hạn thông báo cho chủ sở hữu chung quyền ưu tiên mua tài sản

Luật thi hành án dân sự, tạiKhoản 3 Điều 74 có quy định khi bán tài sản chung, chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua tài sản. Tuy nhiên, Luật thi hành án dân sự không quy định cụ thể thời gian thông báo, mua tài sản như theo quy định tại Điều 218 Bộ luật dân sự 2015. Vậy xin cho biết thời hạn thông báo cho chủ sở hữu chung như thế nào?

Gửi bởi Thu Thủy

Về thời hạn tiến hành xác minh điều kiện thi hành án

Tại Khoản 1 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự quy định về thời hạn Chấp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, như sau: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay”.
 Như vậy, đối với những trường hợp quyết định thi hành án có nhiều người phải thi hành án và họ có nơi ở, làm việc tại các địa chỉ khác nhau thì quy định thời hạn xác minh như vậy có đảm bảo cho Chấp hành viên thực hiện việc xác minh không? Có nên quy định tăng thời hạn này không?

Gửi bởi Thuy Thủy

Khiếu nại về việc chậm giao tài sản cho người mua trúng đấu giá

Ngày 15/7/2016, tôi có tham gia đấu giá tài sản thi hành án và là người mua được tài sản bán đấu giá. Tôi đã thực hiện việc ký hợp đồng mua bán tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà gắn liền với đất, Hợp đồng được Công chứng viên chứng thực. Theo nội dung hợp đồng thì trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày 15/7/2016 tôi phải nộp đủ số tiền mua đấu giá là 3.550.000.000 đồng vào tài khoản Cục Thi hành án dân sự tỉnh X và trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tôi nộp đủ tiền, Cục Thi hành án dân sự tỉnh X sẽ tổ chức giao tài sản cho tôi, trường hợp có khó khăn thì thời hạn giao tài sản cũng không quá 60 ngày kể từ ngày tôi nộp đủ tiền.
Thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản, ngày 24/7/2016 tôi đã nộp đủ tiền vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh X. Tôi cũng đã thông báo cho Chấp hành viên biết việc mình nộp đủ tiền và yêu cầu Chấp hành viên giao tài sản cho tôi, tuy nhiên sau 06 tháng kể từ ngày nộp tiền mà Chấp hành viên vẫn không giao tài sản cho tôi. Khi tôi có đơn khiếu nại về việc Chấp hành viên chậm tổ chức giao tài sản cho tôi làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi thì Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh X ra thông báo không thụ lý đơn khiếu nại của tôi vì lý do: Tôi không phải là đương sự và quan hệ giữa tôi với cơ quan thi hành án dân sự  là quan hệ dân sự nên không thuộc đối tượng được khiếu nại.
Vậy, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh X từ chối thụ lý đơn khiếu nại của tôi đúng hay sai ?

Gửi bởi Tâm Hồng

Ra quyết định thi hành án đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính thì biên bản tự nguyện nộp tiền của phạm nhân (hoặc thân nhân của phạm nhân) là căn cứ để ra quyết định thi hành án. Xin cho biết như vậy có trái với quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật Thi hành án dân sự vì trong trường hợp này không có đơn yêu cầu thi hành án? 

Gửi bởi Bùi Khắc Chung