Ông A khiếu nại hành vi cưỡng chế kê biên tài sản của Chấp hành viên. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện H đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại: Không chấp nhận khiếu nại.

Ông A khiếu nại hành vi cưỡng chế kê biên tài sản của Chấp hành viên. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện H đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại: Không chấp nhận khiếu nại.
Ông A không nhất trí và có đơn gửi đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh B tố cáo 02 nội dung:
1. Tố cáo hành vi cưỡng chế kê biên tài sản của Chấp hành viên đã được giải quyết khiếu nại nêu trên;
2. Tố cáo Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện H có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, bao che cho Chấp hành viên nên giải quyết khiếu nại không chấp nhận khiếu nại của ông A.
Hỏi: Trường hợp này người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thụ lý giải quyết tố cáo không?

Gửi bởi Nguyễn Hằng

Ra quyết định thi hành án mới hay quyết định tiếp tục thi hành án

Năm 2004 chị A gửi đơn yêu cầu thi hành án dân sự đến Thi hành án dân sự tỉnh B. Thi hành án dân sự tỉnh B ban hành quyết định thi hành án số 01/QĐ-THA. Qua quá trình xác minh thấy rằng người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án nên Thi hành án dân sự tỉnh B ban hành quyết định số 20/QĐ-TĐYC.THA trả đơn yêu cầu thi hành án. Đến nay (2017) người phải thi hành án mãn hạn tù, qua xác minh của người được thi hành án thì người phải thi hành án đã có cuộc sống ổn định, người được thi hành án tiếp tục gửi đơn đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh B (trước kia là Thi hành án dân sự tỉnh B) yêu cầu thi hành án. Vậy trường hợp này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh B ra quyết định thi hành án theo yêu cầu hay là quyết định về việc tiếp tục thi hành án ?

Gửi bởi Lê Thanh Tùng

Vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự có chức năng chỉ đạo thi hành án dân sự hay không ? Có phải ở địa phương nào cũng bắt buộc phải thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự hay không ? Vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và mối quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự với cơ quan thi hành án dân sự như thế nào ?

Gửi bởi Bảo Minh

Lỡ nhận chuyển nhượng tài sản của người phải thi hành án, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình?

Ngày 22/12/2016, tôi có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại quận B thành phố H của ông Hoàng Văn T và bà Hồ Thị N. Trước khi nhận chuyển nhượng tôi đã đến Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố H chi nhánh quận B đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý tài sản trên của ông T và bà N và được cung cấp tài sản trên của ông T và bà N đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, tài sản trên hiện không có tranh chấp, không cầm cố thế chấp và không bị hạn chế quyền. Khi Văn phòng Công chứng thực hiện tra cứu trên hệ thống dữ liệu công chứng thì tài sản trên cũng không bị hạn chế giao dịch nên đã chứng thực hợp đồng chuyển nhượng cho tôi. Tôi đã nộp hồ sơ để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng và sở hữu tài sản trên tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố H chi nhánh quận B.
Trong quá trình chờ Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố H chi nhánh quận B làm thủ tục thì ngày 28/2/2017, tôi nhận được quyết định tạm dừng đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản trên của Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự quận B và sau đó, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố H chi nhánh quận B đã trả lại hồ sơ cho tôi. Đến ngày 10/3/2017, tôi nhận được thông báo của cơ quan thi hành án dân sự quận B về việc kê biên tài sản trên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của ông T và bà N theo quyết định của Bản án dân sự phúc thẩm số 776/2016/DSPT ngày 10/11/2016 của Tòa án nhân dân thành phố H. Tôi đã làm đơn trình bày về việc tôi đã nhận chuyển nhượng tài sản trên nhưng cơ quan thi hành án dân sự quận B không chấp nhận và ngày 31/3/2017 đã tiến hành kê biên tài sản trên của tôi.
Vậy, tôi phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình ? Tôi có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy quyết định kê biên của cơ quan thi hành án dân sự quận B không ?

Gửi bởi Tâm Hồng

Thống kê việc thi hành án có điều kiện một phần

Trong trường hợp xác minh cho thấy việc thi hành án có điều kiện thi hành một phần, phần còn lại chưa có điều kiện thi hành thì ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án và thống kê thi hành án dân sự như thế nào ?

Gửi bởi Nguyễn La Sơn